TRAFIKKAVVIKLING – STJØRDAL – 18 og 25 JUNI

Under fellesstart rittene 18 og 25 juni vil flere av veiene i Lånke og omegn være trafikkregulert.

Trafikken vil bli dirigert slik at all trafikk følger rittets retning. (se kart)

Noen sideveier er fysisk stengt med sperregrinder.

Vennligst følg anvisning fra trafikkvakter.

Fra første bil i rittet (Politi) til siste bil bak siste rytter, vil ALL trafikk bli stoppet på ulike punkter i løypen. Vi ønsker ikke utenforstående trafikk inn i bilkortesjen. Dette går på rytternes sikkerhet.

Forventet ventetid kan være i området 0 til 15min. Alt avhengig av hvor rittet er og spredningen i feltet.