Publikum i Stjørdal

HVORDAN KOMMER DU TIL NM-ARENAEN I LÅNKE?

Vi anbefaler å sykle, gå eller benytte rutebuss inn i NM-området. Dette av hensyn til sikkerheten for NM-rytterne og trafikkavviklingen i området.

 Med sykkel eller til fots:

-fri tilgang til alle områder så lenge du ikke er i veien for rytterne

Med buss -fra Stjørdal eller Trondheim: AtB rute 38
-holdeplasser ved Gevingåsen eller Hell/Litjbyen – som begge er i direkte tilknytning til NM-løypa
-det er heller ikke langt å gå fra Værnes flyplass om du velger flybussen

Med tog – nordfra og sørfra til Hell stasjon
– med kort gangavstand til NM-løypa: sjekk www.nsb.no

Med bil:

Følg skilting og trafikkvaktenes anvisninger.

PARKERING

Det finnes gratis parkeringsplasser følgende steder, med kort gangavstand til løypa:

Hellsenteret: innkjøring fra nord, via E6/ Værnes

Industriområdet i Gevingåsen: dirigering av innkjøring, anbefalt innkjøring fra sør

Forsamlingshuset Vårtun: ca 300 meter øst for start/målområdet – innkjøring fra øst via E14 – Mælen bru – fv 26

Militærområdet øst for Lånke kirke: ca 300 meter øst for start/målområdet – innkjøring fra øst via E14 – Mælen bru – fv 26

«Villparkering» i boligfeltene og ellers langs løypa er ikke tillatt. Biler som er til hinder eller som er en sikkerhetsrisiko vil bli fjernet for eiers regning og risiko. For parkeringskart, kjøre- og parkeringsanvisninger: se www.sykkelnm2017.no.


TRAFIKKINFORMASJON – LÅNKE 

Søndag 18. og søndag 25. juni blir det sterke begrensninger i trafikkavviklingen i området Lånke – Draveng – Geving – Hell, i tilknytning til fv 705 (Selbuvegen). Dette av hensyn til sikkerheten for sykkelrytterne i NM-konkurransen.

Begrensningene vil gjelde fra ca kl 08.00 – til ca kl 19.00 begge dager. All trafikk vil bli dirigert MED kjøreretningen for rittet.

– trafikk fra Hell mot Selbu må kjøre via Lånke skole og Draveng (fv 26/fv 23)

– trafikk fra Selbu mot Hell må kjøre via Gevingfeltet og Gevingåsen (Havdalsveien/Gevinglia)

Gjennomgangstrafikk til/fra Selbu/Tydal bes så langt mulig benytte omkjøring via Mostadmark –Hommelvik – ny E6 nord Helltunnelen/ny E6 sør. Omkjøring blir skiltet. Det må påregnes betydelig ventetid i området rundt Hell dersom man ikke benytter anbefalte omkjøringsmuligheter.

Tungtrafikk må påregne ekstra ventetid.

Vi anbefaler å begrense biltrafikk i området til absolutt nødvendig kjøring, og ber alle om å respektere trafikkvaktenes anvisninger.

Her kan du se kart over løypetraseen 

KIOSK/SERVICE

Søndag 18. juni blir det kiosk/servering i publikumsområdet ved Lånke skole. Serveringstelt. Det serveres også varmmat.

Søndag 25. juni blir det kiosk/servering i målområdet, samt i publikumsområdet ved Stormyra/Gevinglia. Storskjerm og serveringstelt i målområdet, lyd og skjermer i serveringstelt på fotballbanen på Stormyra.

TOALETTER

Toaletter inne i garderobebygget på Lånke skole. Det blir også satt ut midlertidige toaletter ulike steder i Gevinglia, samt i målområdet ved Lånke skole.
Vi ber publikum om å vise hensyn til naboene til arrangementet, ved å benytte de blå, utplasserte toalettene – ikke grøfter og hager – når slike behov melder seg!