ORGANISASJONSKART

HOVEDKOMITE Navn Tlf
Leder hovedkomite Asbjørn Andersen  975 75 070
Medlem hovedkomite Geir Arne Øfsti  988 82 543
Medlem hovedkomite Inge Johansen  415 16 751
Medlem hovedkomite Christian Malvik  920 66 382
Økonomisjef Jan Uberg  995 87 879
Marked/info Mary-Ann B. Reitan  979 53 420
Sekretariatsleder Mary-Ann B. Reitan  979 53 420
Nettredaktører G.A.Øfsti/M. Reitan se ovenfor
Kontakt Norges Cykleforbund  Per Erik Mæhlum  943 69 986
FELLESSTARTER Navn   Tlf
Rittleder – Fellesstarter Geir Arne Øfsti  988 82 543
Løypesjef Geir Arve Farbu  986 04 143
Vakt-/sikkerhetssjef Arild Skjelstad  481 64 714
Arenasjef Bent Rune Johansen  926 90 400
Teknisk ansvarlig/parkering Finn Reitan  905 27 012
Kommunikasjon/samband Øfsti
Kiosk/service  Ragnhild Krogstad
Seremoni  Astrid Sæterøy  920 64 511
Sekretariat  Mary-Ann B. Reitan  979 53 420
TEMPO/LAGTEMPO  Navn  Tlf
Rittleder –  Lagtempo/Tempo  Christian Malvik  920 66 382
Løypesjef  Helge Wekre
Vakt-/sikkerhetssjef  Lars Lurvik
Arenasjef  Sigurd Moen
TBilansvarlig  Andreas Eidsli
Kiosk/service  Marit Dragsten
Seremoni  Anne Sophie Hunstad
Sekretariat  Grethe Aas
GATERITT  Navn  Tlf
Rittleder – Gateritt  Inge Johansen  415 16 751
Løypesjef  Steinar Harjo
Vakt-/sikkerhetssjef Morten Kværnbråten/
Steinar Harjo
Arenasjef  Helen Karbu/
Steinar Harjo
Teknisk ansvarlig  Morten Kværnbråten
Seremoni  Kjartan Gjelvold
Sekretariat  Sonja Endresen Hansen
Seremoni  Kjartan Gjelvold