LØYPE – GATERITT

Asfaltert rundløype i Levanger sentrum. Ca 1350m lang med 8 venstresvinger og 4 høyresvinger.

Gateritt løype