GENERELL INFO

REGLEMENT
Alle ritt arrangeres i henhold til NCFs reglement

DELTAGELSE I GATERITT
For deltakelse i gateritt gjelder bestemmelsene i ØPM § 15 pkt. 7 – 9. Det er maksimalt 60 ryttere i hver klasse.

I gateritt for M/K senior kan følgende delta:

  • Ryttere med lisens fra UCI registrerte lag
  • Ryttere med lisens i klasse Elite og U23

Ved påmelding større enn 60, velges rytterne ut etter følgende kriterier:

1. Ryttere med UCI-ranking poeng (UCI World Tour / UCI Continental Tour)
2. De 10 beste fra 2016-mesterskapet
3. Ryttere med kontrakt i et UCI Pro Team, UCI Professional Continental Team og
a. UCI Womens Team
4. De 10 best plasserte ryttere med kontrakt i et UCI Continental Team i henhold til oppdatert NCF Ranking ved ordinær påmeldingsfrist
5. Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF Ranking ved ordinær påmeldingsfrist

I gateritt for M/K junior kan følgende delta:
1. Ryttere som i 2017 har representert landslaget under nasjonale- eller internasjonale ritt
2. Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF Ranking ved ordinær påmeldingsfrist

Ved flere enn 60 påmeldte deltakere vil det bli utarbeidet rangerte ventelister som blir publisert på www.sykkelnm2017.no. Endelig startliste vil bli publisert etter lagledermøtet.

TREKNING
Trekning av startrekkefølge på tempo og lagtempo foretas av NCF mandag 19. juni.
Ryttere eller lag i M/K junior og senior, som er påmeldt og godkjent for start i, NM Tempo og NM lagtempo; vil bli ilagt bot hvis de uteblir uten fremlagt legeerklæring. Jfr. ØPM § 5 pkt. 3 Legeerklæring/attest skal leveres sekretariat samme dag som øvelsen pågår.
Botens størrelse for uteblivelse fra individuelle NM-øvelser er kr. 500,- (M/K senior) Botens størrelse for uteblivelse fra NM-Lagtempo er kr. 700,- (M/K senior)

LAGLEDERMØTER
Lagledermøter avholdes på Scandic Hell, Stjørdal for alle ritt.

Lagledermøter avvikles kl. 18:00 kvelden før hvert ritt med unntak av gaterittet som avvikles kl. 11:00 samme dag.

SEKRETARIAT
– Sekretariatet er på Scandic Hell hotell under hele arrangementet og er åpent i forkant av lagledermøtene. Se åpningstider her.
– Utskutt sekretariat ved start på ulike distanser, men kun for brikkeskifte og info.
– Startnummer kan kun hentes i sekretariatet på Scandic Hell Hotel.

STARTNUMMER
Utdeles lagvis og klassevis pr. ritt i sekretariatet. Skal hentes samlet av lagleder fra de respektive klubbene.

TIDTAKERBRIKKE
– Alle startende skal benytte sin personlige EMIT-brikke.
– Ryttere uten brikke oppfordres til å skaffe seg brikke ved bestilling direkte til EMIT – http://www.emit.no/product/emitag-brikke (sjekk evt. bestillingsrutiner i egen klubb).
– Det vil være mulig å leie brikke for kr. 200,- pr. øvelse.
– Brikken returneres til sekretariatet umiddelbart etter målgang.
– Ureturnerte brikker faktureres aktuell klubb med kr. 1.000,-

LØYPER
Alle løyper finnes på www.sykkelnm2017.no.

SERVICEBILER
– Servicebiler i fellesstartrittene reguleres i henhold til Reglement for service under fellesstartritt (RS).
– Det vil rett i forkant bli satt opp en liste over rekkefølgen ut fra påmeldte ryttere og denne presenteres på lagledermøtet.
– Tildeling skjer kun til lag som er representert på lagledermøtet. Servicelisens skal innleveres ved tildeling.
– Kommissærene regulerer antall biler som får delta. Opplysninger om dette gis på lagledermøtet.

GARDEROBER OG PARKERING
Se arenakart for de ulike rittene for nærmere informasjon

SEIERSSEREMONIER
– Seiersseremonier for alle ritt finner sted i målområdet umiddelbart etter målgang og så snart offentlige lister foreligger.

PREMIERING
Medaljer og blomster til de tre beste i hver øvelse – Dette er av NCF godkjent som øvrig premiering i hht de ordinære bestemmelsene for premiering.

INNKVARTERING
Ritthotellet er Scandic Hell Hotell. Informasjon om beliggenhet, pris og booking finner du på http://sykkelnm2017.no/overnatting/